Krona

Kronor

 

En krona innebär att tanden får ett nytt hölje om tandens emalj är kraftigt skadad eller mycket lagad.

Vi använder oss av kronor i keramik eller komposit.

 

 

 

Före behandling:

Kunden pressar/gnisslar tänder vilket gör att vanliga lagningar i komposit inte håller i längden. Tänderna är slitna och trasiga.

Efter behandling:

De fyra främre tänderna i överkäken har försetts med keramiska kronor.

Eftersom kunden pressar/gnisslar tänder, har vi gjort en bettskena för att minska risken för framtida problem.

 

 

 

 

Före behandling:

Kunden är inte nöjd med tänderna i överkäksfronten. Det är stora mellanrum mellan dem.

Efter behandling:

Tänderna i överkäksfronten har försetts med kronor. Mellanrummen har byggts igen för att ge bettet ett mer tillfredställande utseende.

 

 

 

 

Estetisk tandvård

Före behandling:

Bettet är slitet och snedbelastat. Detta innebär problem vid tuggning men även estetiskt innebär det bekymmer för kunden.

Estetisk tandvård

Efter behandling:

Tänderna i både över- och underkäken har försetts med porslinskronor. Bettet fungerar mycket bättre än tidigare genom mer jämn belastning och kronorna har gjorts jämnare och snygga i färgen för ett mer estetiskt tilltalande bett.

 

 

 

 

Estetisk tandvård

Före behandling:

Bilden visar en trasig framtand som är slipad inför en kronbehandling. Vi tar ett avtryck på tänderna som skickas till en tekniker. Med hjälp av avtrycket tillverkar teknikern en ny krona i porslin.

Estetisk tandvård

Efter behandling:

Den nya kronan har cementeras på plats. Teknikern har gjort kronan så lik tänderna jämte som möjligt.

 

 

 

Bro

Före behandling:

Kunden har en gammal bro i överkäken som är trasig och behöver göras om.

Bro

Under behandling:

Den gamla bron är borttagen och vi kan se att de två främsta tänderna fattas.

Bro

Efter behandling:

Den gamla bron har ersatts av en ny som både funktionellt och estetiskt passar bra in i bettet.