Allmänt tandvårdsbidrag innebär att alla som anses vara bosatta i Sverige enligt Socialförsäkringsbalken har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag från och med den 1 juli det år man fyller 22 år.  

Just nu pågår förändringar vad gäller barn- och ungdomstandvården och såhär skriver Försäkringskassan på sin hemsida:

"Att åldersgränsen för fri tandvård höjs innebär att åldersgränsen för rätt till det statliga tandvårdsstödet också höjs enligt följande:

  • 2017: 22 år
  • 2018: 23 år
  • 2019: 24 år"

Läs mer här.

 

Särskilt tandvårdsbidrag riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Läs mer här.

 

Högkostnadsskydd i tandvårdsstödet innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Läs mer här.

 

 

Är du nyfiken och vill ha mer information om tänder och tandhälsa kan du läsa mer på sidan "Allt om dina tänder".

Tandläkare Margareta och Eva i Växjö